• Ogas
  • Berries
  • lapassauklis

Feimaņos realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu guvušais projekts „Audio video tehniskais nodrošinājums pasākumu kvalitātes uzlabošanai” Nr. 17-01-AL15-A019.2202-000009.


Projekta kopējās izmaksas sastāda 3700.00 EUR: no tām 3330.00 EUR (90%) - ELFLA publiskais finansējums un 370.00 EUR (10%) - Feimaņu pagasta pārvaldes finansējums.


Projekta mērķis ir uzlabot pasākumu kvalitāti Feimaņu kultūras namā, uzstādot mūsdienīgu audio video tehnisko aprīkojumu.


Projekts uzlabos pasākumu kvalitāti un būs noteicošs elements Feimaņu kultūras nama scenogrāfijā.

Lasīt tālāk ...

Semināra ietvaros notiks 5 semināru nodarbības ar kafijas pauzi un radošām darbībām. Četru semināru ciklu ”Enerģētiskās prakses nodarbības veselības un pašapziņas nostiprināšana” vadīs Pedagoģijas un psiholoģijas maģistre, Cigun instruktore Zigrīda Radiņa, piekto nodarbību vadīs psiholoģe Iveta Aunīte.


Semināru nodarbību otrajā daļā notiks radošās darbības pērļošanā, filcēšanā, ādas brošu veidošanā, apgūsim dekupāžas tehniku, šķīstošā flizelīna vai tīmekļa tehniku.

Lasīt tālāk ...

Rēzeknes reģiona lauku sieviešu biedrība “Sidrabrasa”, uzsākot ELFLA projekta “Esam un būsim laimīgas un veiksmīgas” īstenošanu, organizē pirmo semināra cikla nodarbību.

 

Cikla ietvaros notiks 5 seminārnodarbības ar radošām darbnīcām. Četru semināru ciklu ”Enerģētiskās prakses nodarbības veselības un pašapziņas nostiprināšanai” vadīs Pedagoģijas un psiholoģijas maģistre, Cigun instruktore Zigrīda Radiņa, piekto nodarbību vadīs psiholoģe Iveta Aunīte.

Lasīt tālāk ...

2017.gada 25.oktobrī biedrība "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā 2.2. “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība”.


Ir apkopota operatīvā informācija par projektu konkursa rezultātiem un pieprasīto publisko finansējumu, skatīt sadaļā LEADER - Projektu vērtēšana.

No 2017. gada 29. maija līdz 2017. gada 31. oktobrim biedrība “Silmalieši” īstenoja ELFLA projektu “Daudzveidīgu tērpu iegāde silmaliešu radošajai izaugsmei ”, līguma Nr. 17-01-AL15-A019.2202-000020.


Silmalas pagasta iedzīvotāji ir aktīvi Rēzeknes novada kultūras dzīves līdzdalībnieki. Projekta idejas identificēšanai tika veikta 48 pašdarbības kolektīvu dalībnieku un vadītāju mutiska aptauja un tie izteica vēlmi uzlabot savu skatuvisku tēlu. Silmaliešu radošā dzīve ir saistīta ar dalību dažāda virziena pašdarbības kolektīvos (dziedāšana, dejošana, teātra māksla un dažādu mūzikas instrumentu spēle). Diemžēl, emocionālu diskomfortu, piedaloties mūsu novada konkursos un dažādos sabiedriskos pasākumos, kolektīvu dalībniekiem radīja piemērotu un spilgtu tērpu neesamība.

Lasīt tālāk ...

Noderīgas saites

lad logo

Latvijas lauku forums logo

Rezeknes nov logo

Vilanu nov logo

 

ZM logo