• Autumn
  • Autumn1
  • Autumn2
  • Zalesauklis

Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludina atklāta projektu iesniegumu konkursa 4. kārtu ar kopējo finansējumu 156 477,44 EUR. Projektu iesniegumu pieņemšana: no 2017.gada 25. septembra līdz 2017.gada 25. oktobrim.

 

Rēzeknes rajona kopienu partnerība ar ELFLA atbalstu turpina „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam” (SVVA Stratēģija) mērķa “Kvalitatīva un labiekārtota dzīves vide” (M2) īstenošanu LAP 2014.-2020.gadam pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks SVVA Stratēģijas M2 Rīcībā “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” (R.2.2.).

  

R2.2. Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība:

 

Rīcības atbalsta apmērs : 156 477,44 EUR

 

Maksimālā atbalsta intensitāte: 90% no projekta attiecināmo izmaksu summas (sabiedriskā labuma projekts).

Lasīt tālāk ...

Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā Lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi projekta pieteikumu “Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde fizisko aktivitāšu veicināšanai” (Nr. 17-01-AL15-A019.2202-000007) , kas tika iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu konkursu izsludināja biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība”.


Projekta mērķis ir iegādājoties grīdas mazgājamo mašīnu un vispārattīstošo inventāru fiziskajām aktivitātēm izveidojot kvalitatīvas un dažādotas brīvā laika pavadīšanas iespējas iedzīvotājiem, jauniešiem un visiem, kas aktīvi nodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm. Vietējiem iedzīvotājiem, būs iesēja izmantot sporta zāli ar papildus nodarbībām.

Lasīt tālāk ...

Viļānu novada Sokolku pagastā biedrība ‘’Odziņa” ir īstenojusi projektu Nr.17-01-AL15-A019.2202-000018 „Biedrības “Odziņa” materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”. Projekts tika īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

 


Īstenojot šo projektu biedrība “Odziņa” iegādājās krāsaino multifunkcionālo iekārtu, fotoaparātu, formu izgriešanas un reljefu izspiešanas mašīnu un trafaretus, galdus, šujmašīnu, overloku, gludināmo dēli un gludekli.

Lasīt tālāk ...

Neskatoties uz laikapstākļiem, rudens darbi negaida, un, LEADER projektu konkursa 4.kārtas rosībai sākoties, Rēzeknes rajona kopienu partnerība (Partnerība) šī gada 5.oktobrī organizēja informatīvu semināru projektu iesniedzējiem, kas plāno piedalīties projektu konkursā SVVA Stratēģijas rīcībā 2.2. “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība”.

Lasīt tālāk ...

Veicinot vietējo iedzīvotāju zināšanu un pieredzes apmaiņu, Rēzeknes rajona kopienu partnerība sadarbībā ar Gulbenes novada partnerību “SATEKA” šī gada 28.09.2017.-29.09.2017. organizēja braucienu “LEADER projektu ieguldījums mazās uzņēmējdarbības, sabiedrības aktivizēšanā un teritorijas attīstībā Gulbenes novadā”. Braucienā piedalījās ražotāji, zemnieku saimniecību, nevalstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvji no Rēzeknes un Viļānu novadiem.


Pirmie ražotāji, ko dalībnieki apmeklēja - Inguna un Aivars Ozoli. Jau ienākot ražotnē, telpu pildīja pīrādziņu, smalkmaizīšu un maizes smarža. Inguna un Aivars savu ražošanas uzņēmumu mājas apstākļos dibinājuši 2013.gadā, LEADER atbalsts izmantots iekārtu iegādei, arvien paplašinot ražotni un piedāvājot jaunu produkcijas sortimentu. Šogad ražotne izvirzīta konkursam “Sējējs-2017”.

Lasīt tālāk ...

RezeknesP RT @RezeknesP: LEADER projektu konkursa 4.kārta ir izsludināta! Vairāk par konkursu -https://t.co/HY093U5aHy https://t.co/QR9JIQfwZm
RezeknesP RT @NVA_gov_lv: Lasi un uzzini, kādas apmācības vari apgūt projektā „Jauniešu garantijas”! https://t.co/iShmjMSh1C

Noderīgas saites

lad logo

Latvijas lauku forums logo

Rezeknes nov logo

Vilanu nov logo

 

ZM logo