• Ogas
  • Berries
  • lapassauklis

Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludina atklāta projektu iesniegumu konkursa 5. kārtu ar kopējo finansējumu 122 018,03 EUR. Projektu iesniegumu pieņemšana - no 2018.gada 8. janvāra līdz 2018.gada 8.februārim.

 

Rēzeknes rajona kopienu partnerība ar ELFLA atbalstu turpina „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam” (Stratēģija) mērķa “Attīstīta daudznozaru uzņēmējdarbība” (M1) īstenošanu LAP 2014.-2020.gadam pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Stratēģijas M1 Rīcībā “Uzņēmējdarbības uzsākšana”:

 

Rīcības atbalsta apmērs: 122 018,03 €.


Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 10 000 €.


Maksimālā atbalsta intensitāte: 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Lasīt tālāk ...

Ir realizēts Rēzeknes novada pašvaldības ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā projektu konkursa 2.kārtas ietvaros iesniegtais projekts „Inventāra iegāde Pušas bērnu, jauniešu un ģimeņu brīvā laika pavadīšanas centram”(Nr.2017/AL15/2/A019.22.02/12).

Lasīt tālāk ...

Īstenojot LEADER projektu Nr. 17-01-AL15-A019.2202-000024, Nautrēnu pagasta jauniešu deju kolektīvam “Troks voi!” tika iegādāti jauni tautas tērpi.


Nautrēnu pagasta JDK “Troks voi!” tika izveidots 2012. gadā. Kolektīva izveides mērķis – dažādot laukos dzīvojošo un strādājošo jauniešu saskarsmes un brīvā laika pavadīšanas iespējas, veicināt tautas garīgā mantojuma saglabāšanu. Kolektīva pastāvēšanas laikā aktīvi koncertējam un piedalāmies dažādos pasākumos gan savā pašvaldībā, gan arī ārpus – sadančos, skatēs, novada dienās.

 

Lasīt tālāk ...

Rēzeknes novada pašvaldība ir sagatavojusi un iesniegusi projektu „Jauniešu deju kolektīva “Ūdzeņa” tautu tērpu iegāde un elektrisko klavieru iegāde Lendžu kultūras namam” (LAD piešķirtais Nr.17-01-AL15-A019.2202-000006) LAP programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā LEADER projektu konkursa 2.kārtas ietvaros. 2017.gada 30.jūnijā Lauku atbalsta dienests ir pieņēmis lēmumu Nr.01.6-11/17/106-e par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Lasīt tālāk ...

inline hokejs 2011 2 162017.gada oktobrī Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolā uzsākta brīnišķīga projekta īstenošana – inline hokeja laukuma pamatnes izbūve. Topošajā laukumā projekta realizācijas gaitā paredzēts izveidot līdz šim gan Rēzeknes novada, gan Latgales reģiona mērogā unikālu sabiedriskās sporta infrastruktūras objektu - inline hokeja laukumu un iegādāties aprīkojumu inline hokejam.

 

Latvijā inline hokeja laukumi ar speciāli šim sporta veidam paredzēto segumu atrodas Olainē, Jelgavā, Rīgā un Jūrmalā. Latgalē ir daudz hokeja laukumu, kur spēlē hokeju vienu, maksimums divus mēnešus gadā, savukārt šis laukums būtu «aktīvs» vismaz 6 mēnešus gadā. Uz šī laukuma seguma (Stilmat outdoor inline) var nodarboties ar jebkuru sporta veidu, bet primāri segums ir paredzēts skrituļslidošanai un inline hokejam: ziemas apstākļos tas ir izmantojams kā standarta hokeja laukums, pa kuru spēlētāji pārvietojas ar slidām, apstākļos, ja ledus seguma nav, spēlētāji pa laukumu parvietojas ar skrituļslidām. Laukums ir izmantojams skrituļslidošanai, handbolam, florbolam u.t.t. Laukums ir piemērots un uz tā var spēlēt arī cilvēki ratiņkrēslā.

Lasīt tālāk ...

RezeknesP Partnerība izsludina LEADER projektu konkursa 5.kārtu uzņēmējdarbības uzsākšanai! Ieskaties:… https://t.co/sa7IrKNBih
RezeknesP RT @LaukuForums: Daugmalē notiks Latvijas Bioekonomikas forums. Paldies @norden_lv par atbalstu. Vairāk informācija https://t.co/tmKjej0hQf

Noderīgas saites

lad logo

Latvijas lauku forums logo

Rezeknes nov logo

Vilanu nov logo

 

ZM logo