• Pukitessauklis
  • Cerini
  • Mezabele
  • Zalesauklis

2017. gada 20.jūlijā ar Lauku atbalsta dienesta lēmumu tika atbalstīts Rēzeknes novada pašvaldības (Nr. 2017/AL15/2/19.22.02/25) „LEGO robotikas aprīkojuma iegāde Ilzeskalna pagasta jauniešu centram”. Projekts tiks realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Projekta mērķis ir radoši attīstīt jauniešu zināšanas un prasmes, iegādājoties aprīkojumu LEGO robotikas pulciņa darbības nodrošināšanai Ilzeskalna pagasta jauniešu centrā.

Lasīt tālāk ...

Šī gada 8.augustā Rēzeknes rajona kopienu partnerība organizēja tikšanos – darba grupu ar citām Latgales vietējās rīcības grupām (VRG), lai apspriestu idejas kopīgai sadarbībai. Tikšanās laikā tika pārrunāts VRG redzējums teritorijas kopīgai attīstībai, prioritāro mērķu izvirzīšana reģionālā kontekstā un kopīgu sadarbības virzienu noteikšana.

Lasīt tālāk ...

Nodibinājumam „Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” (LEARN) īstenots projekts „Mobilās tirdzniecības aprīkojuma iegāde Rēzeknes novada uzņēmējdarbības attīstībai” (Nr. 2017/AL15/2/A019.22.02/20.), kas tika atbalstīts Rēzeknes rajona kopienu partnerības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projekta realizācijas rezultātā Rēzeknes novada amatnieki un mājražotāji ir ieguvuši desmit zaļas nojumes – teltis (3x3m) ar apdruku „Izlolots Rēzeknes novadā” un aprīkojumu, kurā ietilpst divi saliekami galdi un divi saliekami krēsli. Projekta kopējā summa 9000 EUR.

Lasīt tālāk ...

Projekta „Lai grupa „Dūmi” tālu skan!” mērķis ir vokāli - instrumentālās grupas „Dūmi” muzikāli radošās darbības kvalitātes pilnveidošanai un attīstībai atjaunot un papildināts esošo mūzikas instrumentu un skaņas aparatūras bāzi ar jauniem mūzikas instrumentiem un skaņas aparatūru.

Lasīt tālāk ...

Ir atbalstīts un īstenots Rēzeknes partnerības LAD LEADER programmas ietvaros iesniegtais projekts „Tautas tērpu iegāde Strūžānu deju kolektīvam „Dzieti”” (Nr. 17-01-AL15-A019.2202-000001). Projekta realizācijas rezultātā deju kolektīvam iegādāti 10 sieviešu un 10 vīriešu tautas tērpu komplekti par kopējo summu 4760 EUR (četri tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro).Lasīt tālāk ...

RezeknesP RT @rezeknesnovads: 17. augustā notiks tirdziņš LOBS LOBAM https://t.co/YymFrrpqvK
RezeknesP RT @KM_kultura: Izsludināta pieteikšanās finansiālam atbalstam radošiem braucieniem https://t.co/p6FguRHOHC

Noderīgas saites

lad logo

Latvijas lauku forums logo

Rezeknes nov logo

Vilanu nov logo

 

ZM logo