aktualitātes septembris 2021 1000 x 562Partnerība informē, ka 2021.gada septembrī ir apstiprināti SVAA stratēģijas grozījumi pārejas periodam (2021-2022), līdz ar ko tuvākajā laikā tiek plānoti LEADER projektu konkursi. Vēršam uzmanību, ka SVVA Stratēģijā un projektu vērtēšanas metodikā ir ieviestas daudzas izmaiņas, izstrādāti jauni kritēriji! Detalizēti iepazīties ar dokumentiem var Partnerības mājas lapā www.rezeknespartneriba.lv.

 


Tāpat aicinām ieskatīties Partnerības informatīvajā materiālā, kur atspoguļotas svarīgākās izmaiņas SVVA Stratēģijā un Ministru kabineta noteikumos.

 

Par projekta atbilstību Stratēģijai un pieteikuma sagatavošanu jākonsultējas Partnerībā!

 


Informācija un konsultācijas, zvanot uz tālruni 26363497, rakstot uz e-pastu info@rezeknespartneriba.lv.

 

 

 

Informatīvais materiāls:


MP4 video formātā


PDF (drukas) formātā