Šī gada 4.februārī biedrība „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” tikās ar Zemkopības ministrijas izveidoto SVVA stratēģijas komiteju un iepazīstināja ar izstrādāto Sabiedrības virzīto vietējo attīstības stratēģiju. Ar stratēģijas projektu var iepazīties šeit.

Projektu konkursu izsludināšana un projektu pieņemšana sāksies pēc tam, kad stratēģiju apstiprinās komiteja. Līdz ar to pavisam drīz tiks izsludinātas projektu pietiekšanās kārtas.

Aicinām laicīgi iepazīties ar atbalsta nosacījumiem, pārdomāt projekta ideju un sagatavoties projekta konkursam.

MK noteikumu Nr.590 (13.10.2015.) atbalsta saņemšanas nosacījumi, projektu veidlapas atrodamas šeit.

Pirms projektu iesniegšanas kārtas biedrība rīkos seminārus, par to, kādiem mērķiem finansējums būs pieejams un kā aizpildīt projekta iesnieguma veidlapas.