Rēzeknes rajona kopienu partnerība informē, ka šī gada 17.janvārī Lauku atbalsta dienestā ir saskaņoti grozījumi, kas paredz projektu konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu līdz 22.februārim (iepriekš bija paredzēts 8.februāris), ņemot vērā izmaiņas atbalsta apmērā. Saskaņā ar izmaiņām viena projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa palielināta līdz 20 000 euro (sākotnēji bija noteikts 10 000 euro).

 

Lūdzam ņemt vērā minētās izmaiņas un novēlam veiksmi pretendentiem projektu izstrādes gaitā!

 

 

Informācija par projektu konkursa 5.kārtu:


http://rezeknespartneriba.lv/index.php/180-izsludinats-leader-projektu-konkurss-uznemejdarbibas-uzsaksanai


http://rezeknespartneriba.lv/index.php/leader/projektu-konkurss