• Ogas
  • Berries
  • lapassauklis

Ir apstiprināts un uz doto brīdi tiek īstenots projekts Nr. 17-01-AL15-A019.2103-000009 "Pirts nomas pakalpojumu izveide", kas tika atbalstīts biedrības “ Rēzeknes rajona kopienu partnerība” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 3. kārtas konkursā. Projektu realizēs nodokļu maksātājs, saimnieciskās darbības veicējs Jānis Aleksāns.


Projekta mērķis ir izveidot pirts nomas pakalpojumu, nodrošinot Rēzeknes novada teritorijā jaunu un interesantu pakalpojumu, vienlaicīgi radot jaunas darba vietas.

Lasīt tālāk ...

Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldei ir apstiprināts un uz doto brīdi tiek īstenots projekts Nr. 2017/AL15/2/A019.22.01./11 “ Autostāvvietas izbūve F. Trasuna muzeja “Kolnasāta” teritorijā un muzeja dzīvojamās mājas konstrukciju protezēšana”, kas tika atbalstīts “ Rēzeknes rajona kopienu partnerība” Eiropas Lauksaimniecības Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumā “ Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 2. kārtas konkursā.

Lasīt tālāk ...

Ir atbalstīts Rēzeknes novada pašvaldības ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros iesniegtais projekts „Inventāra iegāde Pušas bērnu, jauniešu un ģimeņu brīvā laika pavadīšanas centram” (Nr.2017/AL15/2/A019.22.02/12).

Lasīt tālāk ...

Ir atbalstīts Rēzeknes novada pašvaldības ELFLA Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzības vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros iesniegtais biedrības PROMALIJA projekts „Sociālās istabas izveide Kantinieku pagastā (Nr.17-01-AL15-A019.2203-000009).


Projekta īstenošanā paredzēts iegādāties: veļas mazgājamo mašīnu, veļas žāvētāju, gludekli ar gludināmo dēli, šujmašīnu.

Lasīt tālāk ...

2017. gada 20.jūlijā ar Lauku atbalsta dienesta lēmumu tika atbalstīts Rēzeknes novada pašvaldības (Nr. 2017/AL15/2/19.22.02/25) „LEGO robotikas aprīkojuma iegāde Ilzeskalna pagasta jauniešu centram”. Projekts tiks realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Projekta mērķis ir radoši attīstīt jauniešu zināšanas un prasmes, iegādājoties aprīkojumu LEGO robotikas pulciņa darbības nodrošināšanai Ilzeskalna pagasta jauniešu centrā.

Lasīt tālāk ...

Noderīgas saites

lad logo

Latvijas lauku forums logo

Rezeknes nov logo

Vilanu nov logo

 

ZM logo