• Ogas
  • Berries
  • lapassauklis

Šī gada septembrī apritēja desmit gadu kopš biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” (Partnerība) dibināšanas sapulces, kas tika sasaukta 2007. gada 19. septembrī. Partnerība darbojās toreizējā Rēzeknes rajona teritorijā, un šobrīd tā ietver Rēzeknes novada un Viļānu novadu teritorijas.

 

Darbības laikā ir gan turpinātas iesāktās iniciatīvas, gan īstenotas jaunas idejas, taču Partnerības mērķis ir palicis nemainīgs – sekmēt teritorijas ilgtspējīgu ekonomisko un sociālo labklājību, sniedzot iespēju lauku iedzīvotājiem piesaistīt LEADER programmas Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai finansējumu uzņēmējdarbības attīstībai, teritorijas sakārtošanai un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.

Lasīt tālāk ...

Rēzeknes rajona kopienu partnerība projekta Nr. 16-00-A019.400-000011 ietvaros organizē Rēzeknes un Viļānu novadu mājražotājiem, amatniekiem, mazajiem uzņēmējiem, pašvaldību un NVO pārstāvjiem divu dienu informācijas un pieredzes apmaiņas pasākumu projektu ideju ģenerēšanai, sadarbības veicināšanai „LEADER projektu ieguldījums mazās uzņēmējdarbības, sabiedrības aktivizēšanā un teritorijas attīstībā Gulbenes novadā”.

 

Pieredzes apmaiņas brauciens: 28.09.2017.-29.09.2017. uz Gulbenes novada partnerības “SATEKA” teritoriju, lai iepazītos ar tās aktīvajiem lauku uzņēmējiem un LEADER projektu īstenotājiem.

 

VIETU SKAITS IEROBEŽOTS!

 

Plašāka informācija tālr.: 26363497 vai info@rezeknespartneriba.lv.

 

Pieteikšanās līdz 26.septembrim vai tikmēr, kamēr ir pieejamas vietas, aizpildot anketu ŠEIT

 

BRAUCIENA PROGRAMMA

 

 

Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā Lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi projekta pieteikumu “Akustiskās sistēmas un apgaismojuma nodrošinājums pasākumu kvalitātes uzlabošanai” (Nr.17-01-AL15-A019.2202-000014), kas tika iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu konkursu izsludināja biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība”.

Lasīt tālāk ...

Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā Lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi projekta pieteikumu “Āra trenažieru laukuma ar atpūtas zonu izveide Maltas pagastā”(Nr.17-01-AL15-A019.2203-000004), kas tika iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu konkursu izsludināja biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība”.

Lasīt tālāk ...

SIA “AKRON” 2016.gada 7.novembrī saņēma Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta iesnieguma Nr. 16-01-AL15-A019.2101-000011 “Horizontālā lentzāģa iegāde uzņēmuma SIA “AKRON” attīstībai” apstiprināšanu.


2017.gada aprīlī uzņēmums uzsāka projekta realizāciju. Projekts tiek realizēts ar Rēzeknes rajona kopienu partnerības atbalstu un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.1. aktivitātē „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” 1.kārtas projektu konkursa ietvaros.

Lasīt tālāk ...

Noderīgas saites

lad logo

Latvijas lauku forums logo

Rezeknes nov logo

Vilanu nov logo

 

ZM logo