• Ogas
  • Berries
  • lapassauklis

28.11.2017. biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” padome ir apstiprinājusi atklātā ceturtās kārtas projektu pieteikumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju” iesniegto projektu pieteikumu atbilstību biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai (2015-2020), kā arī apstiprinājusi projektu pieteikumu rindojumu pēc saņemtajiem punktiem.

 

Pateicamies visiem projektu iesniedzējiem par aktivitāti!


Rīcības 2.2. projektu pieteikumu rindojums

Noslēgusies ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” Rēzeknes novada pašvaldības projekta “Bērzgales kultūras nama koncertzāles vienkāršota atjaunošana” īstenošana. Projekts tika uzsākts aprīlī.

 

Projekta rezultātā koncertzālei tika nomainīti apkures radiatori, nokrāsotas sienas, atjaunots griestu segums un apgaismojums, kā arī uzstādīti sofītu stangu pacelšanas/nolaišanas mehānismi. Darbus veica SIA “Inteco Wood”.

Lasīt tālāk ...

IMG 0068Lai Vērēmu pamatskolā arī turpmāk uzturētu augstu mūzikas instrumentu apguves līmeni, piesaistītu vokāli - instrumentālajai grupai „Dūmi” jaunus dalībniekus, turpinātu uzstāšanās koncertos un konkursos, kvalitatīvi publiskojot apgūto, Biedrība „Vienota Ģimene” ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Vērēmu pagasta pārvaldes atbalstu ir īstenojusi projektu „Lai grupa „Dūmi” tālu skan!”.

 

Par piešķirto finansējumu no SIA VALDARIO tika iegādāti mūzikas instrumenti un skaņas aparatūra (aktīvie Subbasi un monitori, satelīti, vadi tumbām un mikrofoniem, tumbu un mikrofona statīvi, digitālās klavieres, ģitāras un ģitāru kapodasteri, radio un galvas mikrofonu komplekts), tādējādi sasniedzot projekta mērķi: Vokāli - instrumentālās grupas „Dūmi” muzikāli radošās darbības kvalitātes pilnveidošanai un attīstībai atjaunot un papildināts esošo mūzikas instrumentu un skaņas aparatūras bāzi ar jauniem mūzikas instrumentiem un skaņas aparatūru. 

Lasīt tālāk ...

Pateicoties „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” rīkotajam projektu konkursam, Maltas pagastā tika realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansēts projekts Nr.17-01-AL15-A019.2202-000014 “Akustiskās sistēmas un apgaismojuma nodrošinājums pasākumu kvalitātes uzlabošanai”.


Pateicoties projektam, Maltas vidusskolas aktu zāle tika nodrošināta ar jaunu akustisko un apgaismojuma sistēmu. Tika iegādātas un uzstādītas 2 aktīvās akustiskās sistēmas un audio multikors, gaismu regulēšanas dimmeris, gaismu vadības pults, kā arī skatuves gaismu stangas, uz kurām dažādā augstumā tika piestiprināti 16 stara prožektori. Tas viss ļaus vizuāli vieglāk un patīkamāk uztvert uz skatuves notiekošo.

Lasīt tālāk ...

Noderīgas saites

lad logo

Latvijas lauku forums logo

Rezeknes nov logo

Vilanu nov logo

 

ZM logo