• Latvijai_100

„Rēzeknes rajona kopienu partnerība” ir viena no 35 vietējās rīcības grupām Latvijā (VRG).

 

Rēzeknes VRG darbojas Rēzeknes un Viļānu novada teritorijā ietverot 29 administratīvās vienības (Audriņu, Bērzgales, Čornajas, Dricānu, Feimaņu, Gaigalavas, Griškānu, Ilzeskalna, Kaunatas, Maltas, Mākoņkalna, Kantinieku, Silmalas, Ozolaines, Ozolmuižas, Sakstagala, Stoļerovas, Nagļu, Nautrēnu, Rikavas, Strūžānu, Pušas, Lūznavas, Vērēmu, Lendžu, Sokolku, Viļānu un Dekšāru pagasts, Viļānu pilsēta).

 

Kopējā platība – 2811 km2

 

Kopējais iedzīvotāju skaits –36 850 (PMLP dati, 2014)

 

 Vietējās rīcības grupas Latvijā

partneriibas

RezeknesP Rēzeknes un Viļānu novada jaunieši ar produktīvu darbu konferencē noslēdza projekta “Izzini, atklāj un izveido!” īs… https://t.co/VZwIeMzSMc
RezeknesP Aicinām Rēzeknes un Viļānu novada jauniešus un interesentus piedalīties projekta noslēguma konferencē “Kā būt sabie… https://t.co/eIsJiQksuE