• Latvijai_100

Biedrība „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” (Partnerība) ir vietējā rīcības grupa, kas vieno dažādu sabiedrības interešu pārstāvjus no vietējām pašvaldībām, uzņēmējiem, vietējās attīstības organizācijām un iedzīvotāju grupām. Kopš 2007. gada Partnerība darbojas Rēzeknes un Viļānu novadu teritorijā.

 

Biedrības mērķis ir ar savu darbību veicināt Rēzeknes un Viļānu novadu teritorijās dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, sekmējot ilgtspējīgu lauku attīstību, kas ietver gan ekonomiskās un sociālās aktivitātes pieaugumu, gan teritorijas apkārtējās vides uzlabošanu un esošo resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

 

Biedrības struktūra: augstākā lēmējinstitūcija (Kopsapulce), pārstāvju lēmējinstitūcija (Padome), Izpildinstitūcija (Izpilddirektors).

 

  

Ar biedrības statūtu tekstu var iepazīties šeit

RezeknesP Rēzeknes un Viļānu novada jaunieši ar produktīvu darbu konferencē noslēdza projekta “Izzini, atklāj un izveido!” īs… https://t.co/VZwIeMzSMc
RezeknesP Aicinām Rēzeknes un Viļānu novada jauniešus un interesentus piedalīties projekta noslēguma konferencē “Kā būt sabie… https://t.co/eIsJiQksuE