Taunadze 800 x 600Pilnā sparā rit Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Dricānu pagastu apvienība” iesniegtā projekta Nr. 19-01-AL15-A019.2202-000001 „Koncerttērpu iegāde Strūžānu un Dricānu pagasta kultūras nama sieviešu korim „Taunadze”” realizācija.


Projekts tika iesniegts un atbalstīts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā LEADER projektu konkursā.


Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 4670,00 (četri tūkstoši seši simti septiņdesmit eiro). Projekta īstenošanas gadījumā atbalsta saņēmējam būs iespēja saņemt publisko finansējumu EUR 4203,00 (četri tūkstoši divi simti trīs eiro) apmērā.


Koncerttērpus darina uzņēmēja Ilze Vasiļjeva (zīmols “Little Bee”). Tērpu kopskaits – 31 (trīsdesmit viens), no kuriem trīsdesmit kora kleitas būs kolektīva daiļā dzimuma pārstāvēm un viens atsevišķs tērps diriģentam.

 

 

Leokādija Razgale,
Strūžānu kultūras nama vadītāja


Ilzes Vasiļjevas foto

 

 

Logo rakstiem 600 x 89