Kolaza Kaunata 600 x 600Esam spēruši vēl vienu soli uz priekšu, lai skola mūsu lauku ciematā patiešām kļūtu par izglītības un kultūras centru, kas vieno paaudzes. 7.novembrī visi interesenti varēja redzēt un paši pārbaudīt, kādas ir jaunā 3D printera, mūsdienīgas šujmašīnas, kokapstrādes darbagalda un steļļu iespējas. Interesanti, ka te apvienojas senās amatu tradīcijas un jauno vismodernāko tehnoloģiju piedāvājums. Katras jaunas meitenes pūrā senāk bija gan pašausti dvieļi ar izšūtām monogrammām, gan segas tautiskos rakstos. Pašlaik roku darbs atkal ir lielā cieņā, bet daudzus procesus atvieglo datorizācija. Tā, piemēram, monogrammas izšūšana ar rokām prasīja vairākas darba stundas, bet tagad šujmašīna, ievadot attiecīgo programmu, to paveic ļoti ātri. Tātad kopā var darboties gan vecmāmiņas, gan mazmeitas, zēni un pieredzējuši meistari.


Tas viss, pateicoties projektam „Sabiedrības kopdarbības centra izveide Kaunatā”, kas tika iesniegts un atbalstīts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, biedrības "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" izludinātā LEADER projektu konkursa ietvaros. Projekta ietvaros bija paredzēts iegādāties CNC gravēšanas un frēzēšanas iekārtu, šujmašīnu ar izšūšanas programmnodrošinājumu, 3D printeri un stelles par kopējo summu EUR 6059.61,kas veidosies šādi – 90% publiskais finansējums EUR 5453,64, EUR 100.00 -ziedojums, EUR 505.97- Kaunatas pagasta pārvaldes līdzfinansējums. Viss aprīkojums ir jau iegādāts. Projekta mērķis ir piedāvāt vietējiem iedzīvotājiem jaunus pakalpojumus saturīgai un pilnvērtīgai brīvā laika pavadīšanai, attīstīt vietējo iedzīvotāju radošās prasmes, motivēt iedzīvotājus pārkvalificēties un veidot jaunus, sociāli atbildīgus uzņēmumus, veicinot dažādu paaudžu sadarbību.


Biedrība “Ezerrieksts2012”ir bezgala pateicīga Sandrai un Ingum Sutiniem, kā arī Jurim Klismetam , Solvitai Meļņičenko, kuri vadīja “Sabiedrības kopdarbības centra” prezentācijas radošās darbnīcas. Sanākušie varēja redzēt gatavo produkciju: no polietilēna maisiņiem izausto grīdsegu, 3D printera izveidotās figūras, gravējumus uz metāla virsmas ar CNC gravēšanas iekārtu, kā arī piedalījās izšūšanas procesā.


Uzrunājot klātesošos, vēlreiz uzsvēram, ka iespējas izmantot aprīkojumu ir visiem, ar biedrību “Ezerrieksts 2012” saskaņojot laiku.

 

Biedrības “Ezerrieksts2012” valdes priekšsēdētāja Janīna Dunska

 

 

Logo rakstiem 600 x 89