2017. gada 20.jūlijā ar Lauku atbalsta dienesta lēmumu tika atbalstīts Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldes projekts (Nr. 2017/AL15/2/19.22.02/25) „LEGO robotikas aprīkojuma iegāde Ilzeskalna pagasta jauniešu centram” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros, kas tika iesniegts un atbalstīts biedrības "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" izsludinātajā LEADER projektu konkursā.

 

Projekta mērķis bija radoši attīstīt jauniešu zināšanas un prasmes, iegādājoties aprīkojumu LEGO robotikas pulciņa darbības nodrošināšanai Ilzeskalna pagasta jauniešu centrā.

 

Projekta realizācijas laikā Ilzeskalna pagasta bērni un jauniešu LEGO robotikas pulciņa ietvaros apguva jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas tehniskās jaunrades jomā.


LEGO robotikas pulciņa nodarbības bija balstītas uz LEGO Education izstrādātu metodiku, kas ir vērsta uz bērnu un jauniešu aktīvu darbību dažādu ideju izstrādē, pasaules izzināšanu eksperimentējot, analizējot un meklējot risinājumus reāliem dzīves uzdevumiem. Bērniem un jauniešiem LEGO robotika nodarbības palīdzēja pilnveidot zināšanas matemātikā, dabas zinībās, programmēšanas pamatos, attīstīja sīko motoriku, loģisko domāšanu, radošumu un sadarbības prasmes.


Projekta īstenošanā tika iegādāts aprīkojums – LEGO Mindstorms pamatkomplekti, LEGO Mindstorms papildkomplekti, FLL laukums, portatīvie datori.


Apgūtās zināšanas, prasmes un iemaņas tehniskās jaunrades jomā bērni un jaunieši demonstrēja LEGO robotikas sacensībās – LEGO sumo, LEGO līnijsekošana, kurās piedalījās ar pašu konstruētajiem un programmētajiem robotiem.


Pēc projekta realizēšanas beigām Ilzeskalna pagastā LEGO robotikas pulciņš turpina darboties Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes interešu izglītības pulciņa ietvaros un bērni un jaunieši var pilnveidot apgūtās zināšanas, prasmes un iemaņas un kvalitatīvi gatavoties 2018./2019.mācību gada sacensību sezonai un gūt panākumus LEGO robotikas jomā.


Projekta kopējais budžets ir 3359,67 EUR (ar PVN), tai skaitā ES finansējums 90% jeb 3023,70 EUR, līdzfinansējums – 335,97 EUR, kas tika nodrošināts no Rēzeknes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 

Projekta vadītāja Velga Lāce (26670347, laaciitee7@inbox.lv)

 

 

Logo rakstiem 600 x 89