2018.gada jūlija beigās noslēdzās darbs pie Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020 gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā LEADER projektu konkursa ietvaros atbalstītā projekta Nr. 17-01-AL15-A019.2202-000062 “Bērnu rotaļu laukuma “Bērnu smaids” izveide”. Projekta publiskais finansējums bija 6119,99 EUR.

 

Projekta ietvaros Sakstagala pagasta Uļjanovas pirmsskolas izglītības iestādes “Skudriņa” teritorijā tika ierīkots jauns rotaļu laukums, uzstādot šķēršļu tiltu, rotaļu namiņu ar skaitļiem, rotaļu pilsētiņu, trīsvietīgas šūpoles ar sēdekļiem un atsperšūpoles. Bērnu rotaļu laukuma konstrukcijas izgatavoja un uzstādīja SIA “MK Dizains”. Projekta ietvaros uzstādītās konstrukcijas, kas izgatavotas no drošiem, kvalitatīviem un krāsainiem materiāliem, nodrošina un sekmē bērnu fantāzijas pasaules attīstību, kas ir aizraujoša, nesamākslota, kurā valdīs nemitīga kustība un aizraujošas rotaļas. Septembrī, projekta atklāšanas pasākumā, bērnu smaidi, rotaļājoties un izmēģinot jauno laukumu darbībā, liecināja par to, ka mērķis ir sasniegts: pagasta bērniem ir pieejams jauns un moderns rotaļu laukums, kas paver iespēju jaunai, kvalitatīvai un radošai brīva laika pavadīšanai.

 

Sakstagala pagasta pārvaldes vadītāja Olga Muravjova

 

 

Logo rakstiem 600 x 89