Biedrības ‘’Rogovkīši” īstenotā projektā “Kustēsimies kopā!” ietvaros iegādāts sporta inventārs 4559,90 EUR vērtībā: galda tenisa robots, āra tenisa galds, četri galda tenisa galdi, desmit galda tenisa raketes un to somas, galda tenisa bumbiņu komplekts, 14 norobežojošās barjeras, trīs novusa galdi ar aprīkojumu, trīs darti (šautriņu mešanas komplekti) un galda futbols.

 

Visa mācību gada garumā divreiz nedēļā interesenti tiek aicināti Nautrēnu vidusskolas sporta zālē pilnveidot savu meistarību šajos sporta veidos treneres Mārītes Zubko vadībā. Nodarbības notiks trešdienās 16.00 – 18.00 un svētdienās 11.00 – 13.00.

 

13. oktobrī 10.00 notiks sacensības galda tenisā, novusā un šautriņu mešanā.

 

Laipni aicināti visi sportot gribētāji, arī citu pagastu iedzīvotāji!

 

Projekts iesniegts un atbalstīts biedrības "Rēzekens rajona kopienu partnerība" izsludinātajā LEADER projektu konkursā, ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

 

Marija Mazure,
Biedrības “Rogovkīši” valdes locekle

 

 

Logo rakstiem 600 x 89