Ir realizēts Rēzeknes novada pašvaldības ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, biedrības "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" izsludinātā LEADER projektu konkursa ietvaros iesniegtais projekts „Inventāra iegāde ŪTAC “Bāka”” (Nr.17-01-AL15-A019.2202-000008).


Projekta mērķis ir veicināt ŪTAC "Bāka" piedāvāto bezmaksas pakalpojumu attīstību, uzlabojot jau esošo infrastruktūru - papildinot publiskā interneta piekļuves punkta sniegtās iespējas un izveidojot jaunu iespēju putnu un dabas izzināšanā, iegadājoties daudzfunkcionālo lāzerprinteri, spoguļkameru, binokļus un sauszemes teleskopu.


Projekta abas daļas ir noslēgušās. Pirmajā daļā tika iegādāts printeris un spoguļkamera. Otrajā – inventārs putnu un dabas vērošanas vajadzībām – sauszemes teleskops un 9 binokļi. Teleskops tiks uzstādīts uz “Bākas” jumta skatu platformas, tas radīs nepieciešamo infrastruktūru, lai putnu vērotāju grupas un citi interesanti var pilnvērtīgi izbaudīt un izzināt ūdensputnu ligzdošanu Kvāpānu dīķos un Lubāna ezerā. Binokļus putnu vērošanai izsniegs centra darbinieki, teleskops būs pieejamas 24h dienā bez maksas.


Projekta kopējais budžets ir 4486.84 Eur (ar PVN), tai skaitā ES finansējums 90% jeb 4038.15 Eur, pašvaldības līdzfinansējums – 448.69 Eur.

 

ŪTAC “Bāka” vadītāja Agnese Ceirule (26663358, baka@rezeknesnovads.lv)

 

 

Logo rakstiem 600 x 89