Aktīvā atpūtas laukuma atklāšanas svētki norisinājās 4. jūnijā Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas ietvaros. Viļānu PII ,,Bitīte’’ Viļānu pilsētas stadionā rīkoja pasākumu pirmskolas izglītības iestādēm, kurā piedalījās audzēkņi no Viļānu PII, Galēnu PII, Riebiņu PII un Viļānu PII “Bitīte’’. Šajā dienā bērnus gaidīja daudz patīkamu pārsteigumu – jautra kopā būšana, aktīva darbošanās, konfektes, ko dalīja par zvēriņiem tērpti jaunieši un bērnu aktīvā laukuma atklāšana.


Aktīvais atpūtas laukums “ALA” dod iespēju visām vecuma grupām labi pavadīt brīvo laiku, ļaujot darboties mazajiem un lielajiem bērniem, kā arī to vecākiem, kas var līdzdarboties ar bērniem un atpūsties uz soliņa, baudot skaisto dabu. Aktīvā atpūtas laukuma ierīkošanas mērķis ir uzlabot Viļānu sabiedrisko infrastruktūru, paaugstināt dzīves kvalitāti Viļānu pilsētas un novada bērniem. Laukums dod iespēju bērniem rotaļāties bērnu rotaļu laukumā un nodrošināt jaunu brīvā laika pavadīšanas iespēju.


Izveidotajā šķēršļu joslā ir uzstādītas rotaļu ierīces un soliņi, laukuma teritorijā ir noņemts augsnes slānis un uzbērtas sijātas smiltis, bet apkārt ierīkotas dekoratīvās stādījumu dobes. Rotaļu laukums ir sadalīts divās zonās – viena paredzēta bērniem 2-5 gadu vecumam, otra zona bērniem un jauniešiem 5 -25 gadu vecumam. Mazajiem bērniem ir uzstādīti šķēršļu joslu elementi ar dažādu augstumu un izmēru platformām, līdzsvara dēļi, kā arī iekārtas bērnu veiklības un koordinācijas attīstībai. Otrā laukuma zonā -vecākiem bērniem un jauniešiem ir uzstādītas iekārtas vingrošanas, rāpšanās elementiem, spēka, līdzsvara un koordinācijas attīstīšanai. Visas spēļu laukumā ierīkotās ierīces atbilst Eiropas drošības standartam.


Projekts “Esi aktīvs un vesels” (Nr. 17-01-AL15-A019.2201-000006) tika iesniegts un apstiprināts biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā LEADER projektu konkursa ietvaros, un ir saņēmis ELFLA finansējumu Latvijas Lauku attīstības programmā 2014.-2020. gadam 19.2 apakšpasākuma "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" 19.2.2 aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas". Kopējās Projekta izmaksas ir EUR 46852.36, no kā ES finansējums ir EUR 27000.00. Budžeta ietvaros Viļānu novada pašvaldība perspektīvā plāno atjaunot esošo asfalta taciņu un uzstādīt apgaismošanas laternas.

 

Logo rakstiem 600 x 89