Š.g. aprīlī tika saņemts lēmums par atbalstu ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā LEADER projektu konkursā iesniegtajam Rēzeknes novada pašvaldības projektam, kuram nosaukumā izmantoti Raiņa vārdi “Kas pāgātni pētī – nākotni svētī”.


Projekta mērķis ir palielināt Bērzgales pagasta potenciālu un pievilcību, izvietojot Bērzgales pagasta teritorijā informatīvos stendus ar tūrisma, kultūrvēsturisko, sabiedrisko un dabas objektu nosaukumiem un vēsturiskām ziņām.


Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 5193.84. Atbalsta intensitāte ir 90%, līdz ar to publiskais finansējums EUR 4674.46, pašu līdzfinansējums – EUR 519.38.


Cenu aptaujas rezultātā tiesības veikt projektā paredzētos darbus ieguva SIA “Metāldekors” un SIA “Intecowood”.

 

Ziņas sagatavoja projektu vadītāja D.Ekimāne

 

RezeknesP Saistībā ar izsludināto LEADER uzņēmējdarbības projektu konkursu (22.02.2019.-22.03.2019.) Rēzeknes rajona kopienu… https://t.co/oydsagNrhn
RezeknesP Rēzeknes rajona kopienu partnerība izsludina LEADER projektu konkursa 6.kārtu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstī… https://t.co/rOdvExxRoc