Ir realizēts Rēzeknes novada pašvaldības ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma 19.2 „Darbības īstenošanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” LEADER izsludinātā projektu konkursa ietvaros iesniegtais projekts „Tautas tērpu un apavu iegāde Ratnieku tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvam „Juris” (Nr.17 – 01 – AL 15 – A019.2202 – 000059).


Projekta īstenošanas rezultātā Ratnieku tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvam „Juris” tika iegādāti tautiskie austie brunči (11 gab.), sieviešu vestes (11 gab.), sieviešu garie linu krekli (11 gab.), pelēkas vīriešu bikses (11 gab.), austas vīriešu vestes (11 gab.), balti vīriešu linu krekli (11 gab.), sieviešu kurpes (11 pāru), vīriešu zābaki (10 pāru) komplekti par projekta kopējo summu EUR 4998,91. Projekta publiskais finansējums ir EUR 4499,02, un Čornajas pagasta pārvaldes līdzfinansējums ir EUR 499,89.


Tautas tērpus darināja SIA „Rota R”, bet apavus šuva SIA ”Kristāla kurpīte” meistari. Paldies viņiem par kvalitatīvu darbu, sadarbību un sapratni. Jaunajos tērpos un apavos vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs „Juris” ar savu dejas sniegumu priecēs ne tikai Čornajas pagasta skatītājus, bet piedalīsies novada un Valsts mēroga pasākumos.

 

Projekta vadītāja Vija Jeršova

 

RezeknesP Saistībā ar izsludināto LEADER uzņēmējdarbības projektu konkursu (22.02.2019.-22.03.2019.) Rēzeknes rajona kopienu… https://t.co/oydsagNrhn
RezeknesP Rēzeknes rajona kopienu partnerība izsludina LEADER projektu konkursa 6.kārtu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstī… https://t.co/rOdvExxRoc