• Zalesauklis

Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālās Lauksaimniecības pārvaldes  05.03.2018. lēmumu, ir apstiprināts biedrības “Lobs lobam” projekta pieteikums „Otrreizēji izmantojamu materiālu izmantošana jaunu lietu radīšanai” (Nr.17 – 01 – AL15 – A019.2202 – 000049), kas tika iesniegts biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā projektu konkursa 4.kārtā ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2.”Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2.”Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.
 
 
Projekta ietvaros katram interesentam būs iespēja apgūt praktiskas iemaņas apģērba, aksesuāru, u.c. lietu darināšanā no otrreizēji izmantojamiem materiāliem dizaineres, zīmola “Velgacode” autores Velgas Krukovskas vadībā.
 
Apmācību grafiks aprīlim ŠEIT
Apmācību grafiks maijam  ŠEIT
 
 
Projekta aktivitātes norisināsies līdz 2018.gada oktobrim.
 
 
Projekta koordinatore Ilga Smane
 
 
 
 
Ilustratīvs foto no interneta resursiem
 
 

RezeknesP Trīs dienu darbnīca 12.-14.06.2018. produktīvi noslēgusies. Veiksmi jauniešiem ideju īstenošanā!😊 https://t.co/zwo461Lkxw