• Latvijai_100

Apmācību ietvaros katram interesentam būs iespēja apgūt praktiskas iemaņas apģērba, aksesuāru, u.c. lietu darināšanā no otrreizēji izmantojamiem materiāliem dizaineres, zīmola “Velgacode” autores Velgas Krukovskas, vadībā.
 
Skatiet apmācību grafiku augusta mēnesim ŠEIT!
 
Jau notikušās apmācības:
Aprīlī - ŠEIT
Maijā - ŠEIT
 
 
Projekta aktivitātes norisināsies līdz 2018.gada oktobrim.
 
Apmācības tiek īstenotas biedrības “Lobs lobam” apstiprinātā projekta „Otrreizēji izmantojamu materiālu izmantošana jaunu lietu radīšanai” (Nr.17 – 01 – AL15 – A019.2202 – 000049), kas tika iesniegts biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā projektu konkursa 4.kārtā ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2.”Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2.”Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, ietvaros.
 
Projekta koordinatore Ilga Smane
 
 
Logo rakstiem 600 x 89
 
 
Ilustratīvs foto no interneta resursiem
 
 

RezeknesP Rēzeknes un Viļānu novada jaunieši ar produktīvu darbu konferencē noslēdza projekta “Izzini, atklāj un izveido!” īs… https://t.co/VZwIeMzSMc
RezeknesP Aicinām Rēzeknes un Viļānu novada jauniešus un interesentus piedalīties projekta noslēguma konferencē “Kā būt sabie… https://t.co/eIsJiQksuE