promalija 600 x 450Biedrība PROMALIJA īstenoja Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu „Sociālās istabas izveide Kantinieku pagastā” (Nr.17-01-AL15-A019.2203-000009).


Realizējot projektu, tika iegādāti: veļas mazgājamā mašīna, veļas žāvētājs, gludeklis ar gludināmo dēli, šujmašīna.


Projekta realizācijas rezultātā tika sasniegts projekta mērķis: uzlabot sociālo situāciju laukos, izveidojot sociālo istabu, ir pieejama veļas mazgāšanas, veļas žāvēšanas un apģērbu labošanas pakalpojums, kas domāts sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām: pensionāriem, daudzbērnu ģimenēm, ilgstošiem bezdarbniekiem, u.c. Kantinieku pagastā. Sociālās istabas izveide nodrošina bezmaksas pakalpojumu sniegšanu, dodot iespēju sociāli mazaizsargātām grupām bagātināt sociālo dzīvi.

 

Jaunie pakalpojumi paaugstinās šo iedzīvotāju grupu dzīves kvalitāti higiēnas pakalpojumu saņemšanā.


Projekta kopējās izmaksas sastāda 1602.49 EUR, no tām 1442.24 EUR (90%) ELFLA publiskais finansējums un 160.25 EUR (10%) - Sakstagala pagasta pārvaldes struktūrvienības „Kantinieku pagasta pārvalde” finansējums.

 

Marija Vasiļjeva
Biedrības PROMALIJA valdes locekle