apgaismojums 600 x 400Pateicoties „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” rīkotajam projektu konkursam, Maltas pagastā tika realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansēts projekts Nr.17-01-AL15-A019.2202-000014 “Akustiskās sistēmas un apgaismojuma nodrošinājums pasākumu kvalitātes uzlabošanai”.


Pateicoties projektam, Maltas vidusskolas aktu zāle tika nodrošināta ar jaunu akustisko un apgaismojuma sistēmu. Tika iegādātas un uzstādītas 2 aktīvās akustiskās sistēmas un audio multikors, gaismu regulēšanas dimmeris, gaismu vadības pults, kā arī skatuves gaismu stangas, uz kurām dažādā augstumā tika piestiprināti 16 stara prožektori. Tas viss ļaus vizuāli vieglāk un patīkamāk uztvert uz skatuves notiekošo.

 

Nodrošinot aktu zālei pienācīgu akustisko un apgaismojuma sistēmu, tika rasta iespēja piedāvāt kvalitatīvāku esošo pasākumu norisi un pilnvērtīgāku zāles noslogojumu, piedāvājot telpas mūžizglītības pasākumu norisei, kas sekmē sadarbību starp citām izglītības, kultūras iestādēm novada, valsts mērogā, kā arī starptautisko projektu pasākumu ietvaros. Tas veicinās pieredzes nodošanu un iegūšanu vietējiem iedzīvotājiem aktuālu problēmu risināšanā, kā arī jaunu un inovatīvu sadarbības ideju īstenošanā.


Jauns aprīkojums būs pieejams Rēzeknes novada iedzīvotājiem, kā arī citu novadu, pilsētu un sadarbības projektu ietvaros citu valstu iedzīvotājiem.


Projekta kopējās izmaksas sastāda 8 987,11 EUR. No tām 8 088,40 EUR (90%) - ELFLA publiskais finansējums un 898,71 EUR (10%) - Maltas pagasta pārvaldes finansējums.

 

Vairāk informācijas pie projektu koordinatores Irinas Orlovskas, tālr. 64634368

 

 

 Logo rakstiem 600 x 89