Laukumu plānots iekārtot Skolas un Fr.Trasūna ielu krustojumā, blakus pirmsskolas izglītības iestādei “Dzīpariņš”. Teritorijā tiks ierīkota atpūtas zona, izbūvējot gājēju celiņu un uzstādot 2 soliņus un 2 atkritumu tvertnes, kā arī tiks uzstādīti 16 āra trenažieri, tādējādi piedāvājot laukuma apmeklētājiem vietu fiziskajām aktivitātēm, kas dod iespēju mazināt mazkustīgā dzīves veida sekas, uzlabot bērnu, jauniešu un vecāku cilvēku veselības stāvokli.


Projekta realizācija sniegs sabiedrībai guvumu vairāku gadu garumā veicinot veselīgu dzīvesveidu darbojoties uz ielu vingrošanas elementiem, kā arī pavadot laiku kvalitatīvā un labiekārtotā vidē.


Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 19 979,58, no kurām publiskais finansējums ir EUR 17 981,62. Līdzfinansējumu EUR 1 997,96 nodrošinās pašvaldība.


Āra trenažieru laukums ar atpūtas zonu būs pieejams bez maksas visiem interesentiem.


Vairāk informācijas pie projektu koordinatores Irinas Orlovskas, tālr. 64634368