Pašvaldība jau septembrī sniegs vairāk informācijas par plānotajiem pasākumiem un nodarbībām SAC telpās.

 

Projekts īstenots ar Lauku atbalsta dienesta ELFLA finansējumu un pašvaldības līdzfinansējumu.

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē - http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm