Projekta mērķis ir uzlabojot infrastruktūru, attīstīt kultūras mantojuma pieejamību Rēzeknes novada un Latvijas iedzīvotājiem, veicināt starpnozaru sadarbību novada ietvaros, un popularizēt kultūras mantojumu Sakstagala pagastā, vienlaicīgi saglabājot un aizsargājot nozīmīgu kultūras mantojumu.


Projekta attiecināmās izmaksas ir 30 000 EUR, no kuriem 27 000 EUR publiskais finansējums, savukārt 3 000 EUR Sakstagala pagasta pārvaldes līdzfinansējums.

 

Projekta īstenošanas termiņš ir līdz 2019. gada 30. jūnijam.


Projekta ietvaros:
1. tiks veikta F. Trasuna muzeja “ Kolnasāta” dzīvojamās mājas konstrukciju protezēšana;
2. muzeja apmeklētāju ērtībai tiks izveidota ērta, mūsdienu prasībām atbilstoša autostāvvieta F. Trasuna muzeja “ Kolnasāta” teritorijā.


Realizējot projektu, ieguvēji būs gan F. Trasuna muzeja “ Kolnasāta ” apmeklētāji, gan Sakstagala pagasta iedzīvotāji, jo izveidojot autostāvvietu, būs uzlabota muzeja infrastruktūra un veicot muzeja dzīvojamās mājas konstrukciju protezēšanu, tiks sagalabāta 19.gs. b. Latgales lauku sētas kultūrvide. Tā būs simboliska dāvana sagaidot F. Trasuna 155 dzimšanas dienu ( 2019. gadā).

 

Inta Deksne
F. Trasuna muzeja “ Konasāta”
direktores p.i.
tel. 26248270
E-pasts: kolnasata@inbox.lv