Kopš 2013.gada janvāra Rēzeknes novadā darbojas bērnu-jauniešu vokālā studija "SKONAI", mākslinieciskās vadītājas Guntras Kuzminas un deju speciālista Edgara Juknas vadībā. Vokālajā studijā dzied bērni un jaunieši no daudziem Rēzeknes novada pagastiem, četrās vecuma grupās , kas ietver vecuma intervālu no 4 gadiem līdz pat 25 gadiem. "SKONAI" repertuārā skan tautasdziesmas, Guntras Kuzminas autordziesmas, latgaliešu oriģināldziesmas un garīgā mūzika. "SKONAI" sasniegumi 4 darbības gadu laikā Rēzeknes novada , Latgales un Latvijas mērogā jau ir ievērojami: iestudēts oriģināluzvedums „Dasadūrt dabasim”, rīkoti labdarības koncerti „Sorgeņgeļs”, uzvaras valsts vokālo ansambļu konkursā „Balsis”. „SKONAI” solisti kļuvuši par laureātiem Starptautiskajā bērnu un jauniešu konkursā „Daugavpils pērle”, Grand Prix konkursos „Skaņais bolss” un „Ziemassvētku dziesmu konkursā”. Ir ierakstītas un iedziedātas Guntras Kuzminas autordziesmas, tapuši 2 videoklipi dziesmām “Kod tevis nav” un „Skani, debesteņ”. Saņemtas divas latgaliešu kultūras gada balvas - „BOŅUKS 2015” balva nominācijā – Lobuokais muzykys video – „Skani, debesteņ” un „BOŅUKS 2015” balva nominācijā – Gada debija utt.. Kā pēdējais un nesenākais sasniegums ir “SKONAI” iegūtā augstākā pakāpe un labākie rezultāti valstī, piedaloties Otrajā Latvijas jaukto vokālo ansambļu konkursā 2017. gada 20. maijā.

 

Projekta “Rēzeknes novada vokālās studijas “SKONAI” darbības atbalsts” ietvaros “SKONAI” dziedātāji iegūs jaunus un oriģinālus skatuves tērpus, kuru dizainu izstrādās un tērpus izgatavos apģērbu dizainere Velga Krukovska. Savukārt kolektīva mākslinieciskā snieguma uzlabošanai tiks iegādātas ērti transportējamas digitālās klavieres un portatīvais dators kolektīva vadītājas Guntras Kuzminas lietošanai.

 

Projekta kopējais budžets ir 6494,90 EUR (ar PVN), tai skaitā ES finansējums 90% jeb 5845,41 EUR, pašvaldības līdzfinansējums- 649,49 EUR, kas tiks nodrošināts no Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras nodaļas budžeta līdzekļiem. Projekts tiek īstenots laika periodā līdz 2018.gada 30.aprīlim.

 

Projekta vadītāja Brigita Arbidāne (64607185, brigita.arbidane@rezeknesnovads.lv )