• Ogas
  • Berries
  • lapassauklis

Rēzeknes rajona kopienu partnerība informē, ka šī gada 17.janvārī Lauku atbalsta dienestā ir saskaņoti grozījumi, kas paredz projektu konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu līdz 22.februārim (iepriekš bija paredzēts 8.februāris), ņemot vērā izmaiņas atbalsta apmērā. Saskaņā ar izmaiņām viena projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa palielināta līdz 20 000 euro (sākotnēji bija noteikts 10 000 euro).

 

Lūdzam ņemt vērā minētās izmaiņas un novēlam veiksmi pretendentiem projektu izstrādes gaitā!

Lasīt tālāk ...

Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludina atklāta projektu iesniegumu konkursa 5. kārtu ar kopējo finansējumu 122 018,03 EUR. Projektu iesniegumu pieņemšana - no 2018.gada 8. janvāra līdz 2018.gada 22.februārim.

 

Rēzeknes rajona kopienu partnerība ar ELFLA atbalstu turpina „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam” (Stratēģija) mērķa “Attīstīta daudznozaru uzņēmējdarbība” (M1) īstenošanu LAP 2014.-2020.gadam pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Stratēģijas M1 Rīcībā “Uzņēmējdarbības uzsākšana”:

 

Rīcības atbalsta apmērs: 122 018,03 €.


Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 20 000  €.


Maksimālā atbalsta intensitāte: 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Lasīt tālāk ...

Biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātās ELFLA LEADER projektu konkursa 5.kārtas ietvaros (08.01.2018.-22.02.2018.) Rēzeknes un Viļānu novadu iedzīvotāji, kas plāno vai apsver uzsākt savu uzņēmējdarbību, tika aicināti uz informatīviem pasākumiem Partnerības teritorijā: 9. janvārī uz informatīvo dienu Viļānos un 10.janvārī uz informatīvo semināru Rēzeknē.


Pasākumu laikā bija iespēja detalizētāk iepazīties ar konkursa nosacījumiem, saņemt konsultācijas par projektu idejām, kā arī uzdot interesējošos jautājumus par projektu īstenošanas nosacījumiem SVVA Stratēģijas administratīvajai vadītājai un Lauku atbalsta dienesta pārstāvjiem.

Lasīt tālāk ...

Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldei ir apstiprināts un ir īstenots projekts Nr. 17-01-AL15-A019.2202-000005 „Tautas tērpu iegāde Sakstagala pagasta folkloras kopai „Kolnasāta”, kas tika atbalstīts biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” Eiropas Lauksaimniecības Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” izsludinātajā 2. kārtas konkursā.


Projekta mērķis bija iegādāties tautas tērpus Sakstagala pagasta folklorai kopas “Kolnasāta” vajadzībām, lai veicinātu tradicionālās kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu un iedzīvotāju iniciatīvu attīstību ceļā uz Latvijas simtgadi.

Lasīt tālāk ...

Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” (Partnerība) aicina uzsākt jauno 2018.gadu, uzstādot jaunus mērķus, un īstenot savas biznesa ieceres ar LEADER programmas finansējuma atbalstu projektu konkursa 5.kārtas (08.01.2018.-08.02.2018.) ietvaros. Vai esi aizdomājies par to, kā būtu radīt pašam savu mazo uzņēmējdarbību?

 

Aicinām visus interesentus uz tikšanos informatīvajā dienā, kas notiks 2018. gada 9.janvārī plkst. 9.00, Viļānu novada pašvaldības zālē (Kultūras laukums 1A, Viļāni). Tikšanās laikā tiks sniegta informācija par LEADER programmas iespējām uzņēmējdarbības uzsākšanai.

 

Pieteikšanās informatīvajai dienai līdz 8. janvārim, rakstot uz e-pastu info@rezeknespartneriba.lv vai zvanot uz tālr. 64607183.

Lasīt tālāk ...

Noderīgas saites

lad logo

Latvijas lauku forums logo

Rezeknes nov logo

Vilanu nov logo

 

ZM logo